Engco Invest AB är moderbolag i en koncern med rörelsedrivande dotter- och intresseföretag inom skeppsmäkleri, transport och hotellverksamhet. Engco Invest AB grundades 1988 av VD och ägare Torsten Engwall.

För vidare information besök följande länkar:

Haegerstrands | Winn Hotel Group | Ivar Lundh & Co | HML   

Kontaktdetaljer:
Torsten Engwall
Tel: 026 66 40 40
Epost:
info@engco.se

Engco Invest AB is the holding company in a group consisting of subsidiaries and associated companies within ship brokering, transport and hotels. Engco Invest AB was founded by its managing director and owner Torsten Engwall in 1988.

For further information, see the following links:

Haegerstrands | Winn Hotel Group | Ivar Lundh & Co | HML

Contact details:
Torsten Engwall
Tel: +46 26 66 40 40
Email:
info@engco.se